Voorwaarden &
Condities

Website-eigenaar, het aanbieden en binden van voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Roger Wanrooij – Abstract Floating Art®. Deze voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden waaronder u onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers de mogelijkheid om kunst te zien en te kopen die allemaal oorspronkelijk is gemaakt door Roger Wanrooij. Door de website van onze service te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet u ten minste 12 jaar oud zijn, of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied, en de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid hebben om deze Voorwaarden aan te gaan als een bindende overeenkomst. Het is u niet toegestaan ​​deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit verboden is in uw land of onder enige op u van toepassing zijnde wet of regelgeving.

Bij het kopen van een kunstwerk gaat u ermee akkoord dat:

u gaat een juridisch bindend contract aan om een ​​item te kopen wanneer u zich ertoe verbindt kunstwerken te kopen. De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze kunstwerken staan ​​deels op de website vermeld. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor getoonde kunstwerken op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting is beschikbaar via een e-mail die is geschreven naar info@rogerwanrooij.nl.

Retour- en restitutiebeleid

Voor elk onbeschadigd kunstwerk, stuur het gewoon terug met de meegeleverde accessoires en originele verpakking samen met de originele bon binnen 30 dagen na de datum waarop je het kunstwerk hebt ontvangen, en we zullen het omruilen of een terugbetaling van 40% aanbieden op basis van de oorspronkelijke betaling. Let daarnaast op het volgende: Kunstwerken kunnen alleen worden geretourneerd in het land waar ze oorspronkelijk zijn gemaakt en de volgende kunstwerken komen niet in aanmerking voor retournering: originele schilderijen, werk in opdracht.

Behoud van het recht om aanbiedingen te wijzigen

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het leveren van de diensten of functies van de diensten die wij aanbieden; of grenzen stellen aan de diensten. We kunnen de toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

Garanties & verantwoordelijkheid voor diensten en kunstwerken

Wanneer we een geldige garantieclaim ontvangen voor een bij ons gekocht kunstwerk, zullen we het betreffende defect repareren of het kunstwerk vervangen. Als we het kunstwerk niet binnen een redelijke termijn kunnen repareren of vervangen, heeft de klant recht op een volledige terugbetaling wanneer het kunstwerk onmiddellijk aan ons wordt geretourneerd. Wij betalen de verzending van gerepareerde of vervangen kunstwerken naar de klant en de klant is verantwoordelijk voor de retourzending van het kunstwerk naar ons.

Eigendom van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo’s

De Service en alle materialen daarin of daarmee overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo’s, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto’s, audio, video’s, muziek en alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten, zijn het exclusieve eigendom van Roger Wanrooij – Abstract Floating Art® Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, wordt niets in deze Voorwaarden geacht een licentie te creëren in of onder dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten, en u stemt ermee in om niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen , distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of afgeleide werken ervan maken.

Vrijwaring

U stemt ermee in Roger Wanrooij – Abstract Floating Art® schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of onkosten (inclusief advocatenhonoraria), tegen hen ingediend door een derde partij als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met uw gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt Roger Wanrooij – Abstract Floating Art® geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, fouten of onnauwkeurigheden van inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze service; en (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

Recht om de voorwaarden te wijzigen en aan te passen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig. Wanneer we de Voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we u op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de Voorwaarden. Als u de website of onze service blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u de nieuwe voorwaarden accepteert. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag u de website of de service niet gebruiken of openen (of blijven gebruiken).

Promotionele e-mails en inhoud

U stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of enig ander contactformulier dat u ons verstrekt (inclusief uw telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Als u dergelijk promotiemateriaal of kennisgevingen niet wilt ontvangen, kunt u ons dit op elk gewenst moment laten weten.

Voorkeur voor recht en geschillenbeslechting

Deze voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden verstrekt, en alle claims en geschillen die hiermee en/of de diensten verband houden, worden uitsluitend en uitsluitend beheerst door, geïnterpreteerd onder en gehandhaafd in overeenstemming met de interne materiële wetten van Nederland, zonder respect voor de beginselen van conflictenrecht. Alle dergelijke claims en geschillen zullen worden ingediend en u stemt er hierbij mee in dat uitsluitend wordt beslist door een bevoegde rechtbank in Roermond. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Betaalmethodes

– Creditcards

– PayPal

– IDEAAL

 

Adres

Drie decembersingel 183, Venlo, Nederland

Bel me

Telnr: +31 6 4977 5972

Stuur een mail

info@rogerwanrooij.nl